Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp Chứng chỉ đấu thầu qua mạng

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 29/08/2017

Tải về: Tại đây

THÔNG BÁO 

"V/v mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp Chứng chỉ đấu thầu qua mạng"

Để bồi dưỡng nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu cấp Chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu qua mạng, đảm bảo cho công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn Tỉnh được thực hiện theo đúng lộ trình quy định tại Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính,

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp Chứng chỉ đấu thầu qua mạng tại tỉnh Phú Yên, với các nội dung như sau: 

 

1. Thời gian mở lớp: Dự kiến cuối tháng 9/2017.

 

2. Địa điểm mở lớp: Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

3. Giảng viên: Chuyên gia của Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

             

             4. Nội dung học tập:

- Lớp 1: Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng; thời lượng: 02 buổi.

- Lớp 2: Bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng; thời lượng: 03 buổi.

 

5. Thành phần tham dự: Các Sở, Ban, Ngành Tỉnh; UBND và các Phòng, Ban thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án; Đơn vị tư vấn; Nhà thầu và các cá nhân khác có nhu cầu.

 

6. Kinh phí: Do học viên đóng góp theo mức thu của Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch.

            Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan lập danh sách các cá nhân tham dự theo Mẫu đính kèm, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 06 / 9 /2017, đồng thời gửi file mềm đến địa chỉ Email: GSTDDTPY@gmail.com để sắp xếp tổ chức Lớp học.


Các tin cùng chuyên mục:
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập