Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hành nghề hoạt động đấu thầu tại tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 17/05/2018

Tải về: Tại đây

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ tổ chức thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tại Thành phố Nha Trang vào khoảng tháng 7 năm 2018. Để tạo điều kiện củng cố kiến thức cho các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên dự kiến phối hợp với Viện Đào tạo STEC mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hành nghề hoạt động đấu thầu tại tỉnh Phú Yên (thông tin chi tiết tại Văn bản số 122/2018/CV-STEC ngày 10/5/2018 của Viện đào tạo STEC).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia lớp học xin vui lòng lập danh sách theo dự (theo Mẫu gửi kèm theo) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 23/5/2018, đồng thời gửi file mềm đến địa chỉ email: GSTDDTPY@gmail.com để sắp xếp tổ chức lớp học.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Trương Nhật Huy - ĐT: 091 688 3443

                             hoặc: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư: 0257 3843047


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập