Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN trong tháng 08/2021

Chuyên mục: Thông tin về doanh nghiệp | Đăng ngày: 06/09/2021

I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:

1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 18 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 221,85 tỷ đồng. Trong đó:

- Công ty TNHH MTV: 10 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 48,85 tỷ đồng;

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 03 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 9 t đồng.

- Công ty cổ phần: 05 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 164 tỷ đồng.

* Phân theo lĩnh vực hoạt động chính:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 02 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 22 tỷ đồng;

- Công nghiệp và xây dựng: 03 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 7 tỷ đồng;

- Thương mại và dịch vụ: 13 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 192,85 tỷ đồng.

2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 09 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 02 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 02 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 05 đơn vị.

II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi nội dung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:

1.Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 16 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 07 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV trở lên: 03 doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 04 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 41 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 05 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 35 đơn vị.

III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt độngkinh doanh:

1. Tổng số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: 10 doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV: 06 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV trở lên: 02 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động (số nộp hồ sơ): 00 đơn vị.

IV.Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động, thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn: Không có


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập