Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2018

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 04/07/2018

Chủ đề “Năm doanh nghiệp” đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh khởi xướng và thực hiện từ năm 2016. Qua 02 năm triển khai, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, với chủ đề này, chính quyền địa phương có cơ hội đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, từ đó thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức của phần lớn cán bộ, đảng viên ở các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các cơ quan nhà nước chuyển thái độ làm việc từ hỗ trợ sang phục vụ doanh nghiệp, xem doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.


Lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2018
Sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn yếu

Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh so với các tỉnh trong khu vực và cả nước còn ít, quy mô doanh nghiệp nhỏ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp yếu; hầu hết là doanh nghiệp gia đình, năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị công ty của các doanh nghiệp tỉnh còn rất hạn chế, thiếu chiến lược kinh doanh và tầm nhìn. Cơ cấu ngành nghề kinh doanh còn chưa hợp lý, hầu hết công nghệ sản xuất ở mức trung bình; năng suất lao động thấp, mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng, chất lượng còn thấp; khả năng tiếp cận nguồn vốn, đất đai để mở rộng sản xuất kinh doanh còn hạn chế.

Các doanh nghiệp chưa chú trọng trong xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế cũng như hợp tác, liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh với nhau; chưa xây dựng được doanh nghiệp đầu tàu của tỉnh, do vậy việc xây dựng nhóm doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh chưa thực hiện được. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhiều doanh nghiệp chưa chủ động trong việc hoàn tất thủ tục, còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Trong khi đó, các đơn vị tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn yếu và thiếu, do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Mặc dù Hội Doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ Doanh nghiệp và Doanh nhân tiêu biểu tỉnh đã nỗ lực, thực hiện tốt vai trò đại diện, cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền, nhưng còn một số hội chưa thể hiện tốt vai trò của mình. Doanh nghiệp vẫn còn tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn đưa ra các ý kiến, kiến nghị của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế

Hoạt động của doanh nghiệp từng bước ổn định và phát triển 

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2018 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế cho biết, hiện nay tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 2.785 doanh nghiệp, cơ cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú, xây dựng được một số sản phẩm, thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế như dược phẩm, đường RE... đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách tỉnh. Số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hơn 76.000 người, thu nhập bình quân 5,4 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu từ các doanh nghiệp năm 2017 trên 33.800 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 1.100 tỷ đồng. Riêng trong quý I/2018, doanh thu từ các doanh nghiệp là trên 6.500 tỷ đồng. Qua đó cho thấy, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ổn định sản xuất kinh doanh và từng bước phát triển.

Theo kết quả từ năm 2017 đến quý I năm 2018, UBND tỉnh đã Quyết định chủ trương đầu tư cho 60 dự án của Nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 6.909,62 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,13 triệu USD; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đăng ký là 5.146,2 tỷ đồng và 2,4 triệu USD.

Nhiều dự án đã khởi công xây dựng như: dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Việt Beach của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Tân Việt An; dự án Trang trại chăn nuôi Bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Yên của Tập đoàn TH... đã góp phần làm cho Phú Yên ngày càng khởi sắc. Và cũng có nhiều dự án vừa triển khai đầu tư và đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như dự án Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Tuy Hòa - Phú Yên của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam, dự án Kaya 2 của Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa... 

Cộng đồng doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực công nghiệp, dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội. Đội ngũ doanh nhân của tỉnh cũng đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhiều doanh nhân trưởng thành từ thực tiễn, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng và phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Thực hiện cắt giảm từ 30-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Tỉnh đã tổ chức rà soát 29 thủ tục trong 10 lĩnh vực trọng tâm. Đến nay có 15 cơ quan, địa phương đã thực hiện cắt giảm từ 30-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đã ban hành 20 quyết định về công bố TTHC với 722 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; thực hiện chuẩn hóa xong bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp với 1.814 thủ tục. Tất các sở, ban, ngành và địa phương đã tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”. Một số đơn vị đã thực hiện theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông hiện đại”, như Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Tuy Hòa, UBND huyện Tây Hòa. Cùng với đó, đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh với 286 TTHC áp dụng tại các sở, ban, ngành; 09/09 UBND cấp huyện và 112/112 UBND cấp xã đều tiếp nhận hồ sơ qua mạng...  

Kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 là 47/63 tăng 4 bậc so với năm 2016; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 của Phú Yên xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 14 bậc so với năm 2016 (48/63).

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Thời gian qua, công tác đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Phú Yên và các sở, ngành, địa phương được tổ chức thường xuyên và với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Hàng năm, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư với quy mô toàn tỉnh. Tại Hội nghị này, đại diện các doanh nghiệp ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp và chỉ đạo thực hiện những cam kết, chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư; tỉnh cũng đã tiếp nhận và trả lời nhiều ý kiến cần giải đáp của các doanh nghiệp và hiệp hội để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một số sở, ngành đã tổ chức đối thoại theo chuyên đề, như: Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Phú Yên; một số địa phương cũng chủ động tổ chức các hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn, như: huyện Đông Hòa, huyện Tây Hòa, thị xã Sông Cầu... Qua đó đã kịp thời nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Đặc biệt, hoạt động sinh hoạt Cà phê doanh nhân đã trở thành một kênh đối thoại, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư đến các cơ quan chính quyền. Để xây dựng Cà phê doanh nhân thành Hội quán của doanh nghiệp, tạo địa điểm sinh hoạt cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kiến thức quản lý, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, UBND tỉnh đã giao Hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến cho biết, chủ trương của tỉnh là không né tránh bất cứ vấn đề gì. Khi doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa hài lòng với cách giải quyết công việc của các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh thì cứ phản ánh, tỉnh sẽ tiếp thu. Điều này giúp tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Về phần mình, doanh nghiệp cũng nên nhìn nhận vấn đề nào doanh nghiệp còn chưa chuẩn bị tốt để dẫn đến việc lập thủ tục đầu tư kéo dài, chậm tiến độ triển khai dự án để khắc phục. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai dự án trên địa bàn.

Giải pháp trước mắt cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp trước mắt cần triển khai ngay để cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong đó yêu cầu Thủ trưởng của các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các Tổ công tác của các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý các dự án đầu tư kinh doanh do tỉnh Phú Yên quản lý, nhằm giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, giấy phép xây dựng…, đủ điều kiện khởi công xây dựng trong năm 2018. Tổ chức triển khai thực hiện các kết quả Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, trong đó, tập trung tổ chức thực hiện tốt “Thông điệp cam kết hỗ trợ đầu tư của lãnh đạo tỉnh”.  Tiếp tục thực hiện hiệu quả Năm Doanh nghiệp Phú Yên 2018; xây dựng Cà phê doanh nhân trở thành Hội quán của cộng đồng doanh nghiệp Phú Yên.

Các hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan chính quyền tỉnh. Đặc biệt khuyến khích, động viên doanh nghiệp tham gia phản ánh những việc làm chưa tốt của các cơ quan chính quyền, các cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp xúc, giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp để lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý.

Nguồn: Cng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên


Các tin cùng chuyên mục:
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập