Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Khung hướng dẫn đánh giá xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 18/07/2019

Tải về: Tại đây

Thực hiện Văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng xây dựng kế hoạch năm 2020;
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải Khung hướng dẫn đánh giá xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 để Quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiên cứu triển khai đánh giá xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 của đơn vị.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập