Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 27/06/2017

Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

Ngày 26/6/2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông báo số 35/TB-SKHĐT thông báo thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và đã tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đối với các hồ sơ đăng ký thành lập mới, cắt giảm thời gian giải quyết từ không quá 02 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Riêng đối với các hồ sơ thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vẫn áp dụng thời gian giải quyết thực tế theo Thông báo số 10/TB-SKHĐT ngày 25/4/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư là giải quyết ngay (không quá 03 giờ) khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


Các tin cùng chuyên mục:
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập