Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Mẫu Khảo sát mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC của Sở KH&ĐT năm 2019

Chuyên mục: Biểu mẫu khảo sát | Đăng ngày: 18/03/2019

Tải về: Tại đây

Thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-UBND  ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong sự tham gia đóng góp ý kiến về sự phục vụ của công chức trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh và kết quả giải quyết TTHC tại Sở nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý tổ chức, cá nhân có thể tải mẫu Phiếu khảo sát đối với cá nhân (Mẫu số 01); đối với tổ chức (Mẫu số 02) và xin vui lòng gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ:

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 02A Điện Biên Phủ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: (0257) 3552868 - (0257) 3842191

Trân trọng cảm ơn!

Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 (xem file đính kèm)


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập