Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 16/01/2018

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

 Giám đốc Sở

Ông VÕ ĐÌNH TIẾN

Cơ quan: 0257.3568222 

Di động: 091 1360 050

Email: vodinhtien@phuyen.gov.vn

 

                 

Phó Giám đốc Sở

Ông ĐẶNG KIM BA

Cơ quan: 0257.3901518

Di động: 091 4254 250

Email: dangkimba@phuyen.gov.vn

Phó Giám đốc Sở

Ông CAO ANH SƠN

Di động: 098 9246 237

Email: caoanhson@phuyen.gov.vn

 

                   

 Phó Giám đốc Sở

Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Cơ quan: 0257.3501333

Di động: 091 3885 258

Email: nguyenhoangphuc@phuyen.gov.vn

 

CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan / Di động

E-MAIL

 

BỘ PHẬN TN&TKQ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

- Lĩnh vực ĐKKD: (Hạnh, Thư)  (0257) 3812112

- Lĩnh vực đầu tư: (Trung): (0257) 3812113

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

skhdt @ phuyen.gov.vn

I

VĂN PHÒNG SỞ 

(0257) 3842867
(0257) 3842191

vp.skhdt @ phuyen.gov.vn

1

Đỗ Thị Phấn

Chánh Văn phòng

093 5059112

dothiphan@phuyen.gov.vn

2

Lê Văn Lộc

Phó CVP

091 8136848

levanloc71@phuyen.gov.vn

3

Lê Công Hướng

Chuyên viên

091 4140501

leconghuong@phuyen.gov.vn

4

Lê Thị Lệ Sang

Chuyên viên

094 5292427

lethilesang@phuyen.gov.vn

5

Trần Thị Kiều Nhi

Chuyên viên

0166 9409292

tranthikieunhi@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Vũ

Lái xe

0120 8095967

 

7

Trần Ngọc Quàng

Lái xe

098 2078720

 

8

Nguyễn Hữu Bằng

Bảo vệ

090 3968819

 

 9

Phan Thị Thu Dưng

Tạp vụ

0167 8334281

 

10

Nguyễn Thị Nhiệp

Tạp vụ

098 7590531

 

11

La Văn Khánh

Bảo vệ

0837 987435

 

II

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

(0257) 3841343

pthqh.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Ng.Nữ Đạt Minh Như 

P.Trưởng phòng phụ trách

091 3858285

nguyennudatminhnhu@phuyen.gov.vn

2

Đặng Thị Bạch An

P.Trưởng phòng

094 5045771

dangthibachan@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Hoàng Tùng

Chuyên viên

094 6202021

nguyenhoangtung@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

0166 6542479

nguyenthingoctram@phuyen.gov.vn

5

Võ Văn Hùng

Chuyên viên

0979589677

vovanhung86@phuyen.gov.vn

6

Trương Thị Huyền Trang

Chuyên viên

0166 8773099

truongthihuyentrang@phuyen.gov.vn

7

Hà Thị Ngọc Ly

Chuyên viên

098 5380243

hathingocly@phuyen.gov.vn

III

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 

(0257) 3843047

pdttdgsdt.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Võ Minh Đông

Trưởng phòng

098 2178773

vominhdong@phuyen.gov.vn

2

Lê Bê Ta

P.Trưởng phòng

090 5663577

lebeta@phuyen.gov.vn

3

Lê Đào Anh Tuấn

P.Trưởng phòng

083 6000099

ledaoanhtuan@phuyen.gov.vn

4

Trương Nhật Huy

Chuyên viên

091 6883443

truongnhathuy@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết

Chuyên viên

094 5564001

nguyenthimytuyet@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Minh Tuấn

Chuyên viên

098 2939351

huynhminhtuan@phuyen.gov.vn

7

Hồ Văn Truyện

Chuyên viên

098 9060767

hovantruyen@phuyen,gov.vn

8 Lê Ngọc Phước

Chuyên viên

0935012908

lengocphuoc@phuyen,gov.vn

IV

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(0257) 3842891

pdkkd.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Lạc

Trưởng phòng

098 4248439

nguyenlac@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Đan Thảo

P.Trưởng phòng

091 4451676

nguyendanthao@phuyen.gov.vn

3

Huỳnh Ngọc Nại

P.Trưởng phòng

091 4072346

huynhngocnai@phuyen.gov.vn

4

Đặng Thị Đào

Chuyên viên

097 9329634

dangthidao@phuyen.gov.vn

5

Đặng Hồng Hạnh

Chuyên viên

093 5466786

danghonghanh@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Thị Minh Thư

Chuyên viên

093 4735573

huynhthiminhthu@phuyen.gov.vn

V

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  

(0257) 3841112

pktdn.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Phạm Tấn Cường

Phó Trưởng phòng phụ trách

0123 6014629

phamtancuong@phuyen.gov.vn

2

Lê Hoài Ân

P.Trưởng phòng

0168 9385050

lehoaian@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

091 7655456

nguyenthingochan@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn  Duy Trung

Chuyên viên

091 4254266

nguyenduytrung@phuyen.gov.vn

5

Trần Đình Trung

Chuyên viên

0913434988

trandinhtrung@phuyen.gov.vn

VI

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH 

(057) 3841180

pktn.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Phạm Ngọc Thanh

Trưởng phòng

093 5559253

phamngocthanh81@phuyen.gov.vn

2

Kiều Cẩm Linh

P.Trưởng phòng

0169 6408504

kieucamlinh@phuyen.gov.vn

3

Huỳnh Đức Minh

Chuyên viên

0168 4340704

huynhducminh@phuyen.gov.vn

4

Trần Văn Nam

Chuyên viên

091 8945833

tranvannam@phuyen.gov.vn

5

Hồ Thị Quỳnh An

Chuyên viên

0168 9944978

hothiquynhan@phuyen.gov.vn

6

Mai Hoàng Phong

Chuyên viên

093 5679293

maihoangphong@phuyen.gov.vn

7

Phan Thuỵ Oanh             

Chuyên viên

094 7053368

phanthuyoanh@phuyen.gov.vn

VII

THANH TRA SỞ 

 

ttra.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Đào Quang Thanh

Chánh Thanh tra

098 3053739

daoquangthanh@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Lệ Trinh      

P.Chánh Thanh tra

093 5656377

nguyenthiletrinh@phuyen.gov.vn

3

Lê Hùng Cường

Thanh tra viên

098 9225825

lehungcuong@phuyen.gov.vn

4

Lê Văn Lộc (Thanh tra)

Thanh tra viên

 096 9668855

levanloc@phuyen.gov.vn

VIII

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

(057) 3843006

ttxtdt.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Thạnh Hưng    

Giám đốc

098 3824781

nguyenthanhhung@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Anh Thư    

Phó giám đốc

091 1627281

nguyenthianhthu@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Chánh Phong

Viên chức

098 2287379

nguyenchanhphong@phuyen.gov.vn

4

Lê Thanh Phong

Viên chức

098 2227568

lethanhphong@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Lệ Hà

Viên chức

0935 190032

nguyenthileha@phuyen.gov.vn

6

Phạm Xuân Thời

Viên chức 

090 8765790

phamxuanthoi@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Thị Diệu Anh

Kế toán

090 5150379

huynhthidieuanh@phuyen.gov.vn

8

Lê Thị Hồng Vân        

Viên chức

093 5080981

lethihongvan@phuyen.gov.vn

9

Lê Hữu Huy

Viên chức

0122 2473969

lehuuhuy@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán

0982 403797

nguyenthihonghanh@phuyen.gov.vn

 

Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập