Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 16/01/2018

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 Giám đốc Sở

Ông VÕ ĐÌNH TIẾN

Di động: 0911360050

Cơ quan: 0257.3568222

Email: vodinhtien@phuyen.gov.vn

                  

 Phó Giám đốc Sở

Ông ĐẶNG KIM BA

Di động: 091 4254250

Email: dangkimba@phuyen.gov.vn

                 

 Phó Giám đốc Sở

Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG

Di động: 091 3705521

Cơ quan: 0257.3503168

Email: nguyenxuanhung@phuyen.gov.vn

                 

 Phó Giám đốc Sở

Ông CAO ANH SƠN

Di động: 098 9246237

Email: caoanhson@phuyen.gov.vn

 

CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan / Di động

E-MAIL

 

BỘ PHẬN TIẾN HÀNH VÀO KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ CHÍNH CÔNG 

- Lĩnh vực ĐKKD: (Gặp Hạnh)  (0257) 3812112

- Lĩnh vực đầu tư: (gặp Hân): (0257) 3812113

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

skhdt @ phuyen.gov.vn

I

VĂN PHÒNG SỞ

 

(0257) 3842867
(0257) 3842191

vp.skhdt @ phuyen.gov.vn

1

Đỗ Thị Phấn

Chánh Văn phòng

093 5059112

dothiphan@phuyen.gov.vn

2

Lê Văn Lộc

Phó CVP

091 8136848

levanloc71@phuyen.gov.vn

3

Lê Thị Lệ Sang

Chuyên viên

094 5292427

lethilesang@phuyen.gov.vn

4

Trần Thị Kiều Nhi

Chuyên viên

0166 9409292

tranthikieunhi@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Vũ

Lái xe

0120 8095967

 

6

Trần Ngọc Quàng

Lái xe

098 2078720

 

7

Nguyễn Hữu Bằng

Bảo vệ

090 3968819

 

 8

Phan Thị Thu Dưng

Tạp vụ

0167 8334281

 

9

Nguyễn Thị Nhiệp

Tạp vụ

098 7590531

 

II

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

 

(0257) 3841343

pthqh.skhdt@phuyen.gov.vn

 

1

Lê Công Hướng

Trưởng phòng

091 4140501

leconghuong@phuyen.gov.vn

2

Ng.Nữ Đạt Minh Như 

P.Trưởng phòng

091 3858285

nguyennudatminhnhu@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ánh Mỹ

P.Trưởng phòng

093 3785763

nguyenthianhmy@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Tùng

Chuyên viên

094 6202021

nguyenhoangtung@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

0166 6542479

nguyenthingoctram@phuyen.gov.vn

6

Hồ Thị Quỳnh An

Chuyên viên

0168 9944978

hothiquynhan@phuyen.gov.vn

7 Võ Văn Hùng Chuyên viên 0979589677 vovanhung86@phuyen.gov.vn

III

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

 

(0257) 3843047

pdttdgsdt.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Võ Minh Đông

Trưởng phòng

098 2178773

vominhdong@phuyen.gov.vn

2

Lê Bê Ta

P.Trưởng phòng

090 5663577

lebeta@phuyen.gov.vn
       3

Lê Đào Anh Tuấn

P.Trưởng phòng

            0905756661

ledaoanhtuan@phuyen.gov.vn

4

Trương Nhật Huy

Chuyên viên

091 6883443

truongnhathuy@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết

Chuyên viên

094 5564001

nguyenthimytuyet@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Minh Tuấn

Chuyên viên

098 2939351

huynhminhtuan@phuyen.gov.vn

7

Hồ Văn Truyện

Chuyên viên

098 9060767

hovantruyen@phuyen,gov.vn

IV

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

(0257) 3842891

pdkkd.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Minh Hoà

Trưởng phòng

098 5001626

nguyenminhhoa@phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Ngọc Nại

P.Trưởng phòng

091 4072346

huynhngocnai@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Đan Thảo

P.Trưởng phòng

091 4451676

nguyendanthao@phuyen.gov.vn

4

Đặng Thị Đào               

Chuyên viên

097 9329634

dangthidao@phuyen.gov.vn

5

Trần Văn Nam

Chuyên viên

091 8945833

tranvannam@phuyen.gov.vn

6

Đặng Hồng Hạnh

Chuyên viên

093 5466786

danghonghanh@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Thị Minh Thư

Chuyên viên

093 4735573

huynhthiminhthu@phuyen.gov.vn

V

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

 

(0257) 3841112

pktdn.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Phạm Tấn Cường

Phó Trưởng phòng phụ trách

0123 6014629

phamtancuong@phuyen.gov.vn

2

Lê Hoài Ân

P.Trưởng phòng

0168 9385050

lehoaian@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

091 7655456

nguyenthingochan@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn  Duy Trung

Chuyên viên

091 4254266

nguyenduytrung@phuyen.gov.vn

       5

Trần Đình Trung

Chuyên viên

         0913434988

trandinhtrung@phuyen.gov.vn

VI

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

 

 

pkgvx.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Lạc

Trưởng phòng

098 4248439

nguyenlac@phuyen.gov.vn

2

Lê Vĩnh Lạc

P.Trưởng phòng

090 3585368

levinhlac@phuyen.gov.vn

3

Mai Hoàng Phong

Chuyên viên

093 5679293

maihoangphong@phuyen.gov.vn

4

Phan Thuỵ Oanh             

Chuyên viên

094 7053368

phanthuyoanh@phuyen.gov.vn

VII

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

 

(057) 3841180

pktn.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Phạm Ngọc Thanh

Trưởng phòng

093 5559253

phamngocthanh81@phuyen.gov.vn

2

Kiều Cẩm Linh

P.Trưởng phòng

0169 6408504

kieucamlinh@phuyen.gov.vn

3

Huỳnh Đức Minh

Chuyên viên

0168 4340704

huynhducminh@phuyen.gov.vn

4

Trương Thị Huyền Trang

Chuyên viên

0166 8773099

truongthihuyentrang@phuyen.gov.vn

VIII

THANH TRA SỞ

 

 

ttra.skhdt@phuyen.gov.vn

1 Đào Quang Thanh Chánh Thanh tra 098 3053739 daoquangthanh@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Lệ Trinh      

P.Chánh Thanh tra

093 5656377

nguyenthiletrinh@phuyen.gov.vn

3

Lê Hùng Cường

Thanh tra viên

098 9225825

lehungcuong@phuyen.gov.vn

4

Lê Văn Lộc (Thanh tra)

Thanh tra viên

 096 9668855

levanloc@phuyen.gov.vn

IX

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

(057) 3843219

vpptbbv.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Duy Đinh

Phụ trách CVP

098 4549077

nguyenduydinh@phuyen.gov.vn

2

Đặng Thị Bạch An

Phó CVP

094 5045771

dangthibachan@phuyen.gov.vn

3

Hà Thị Ngọc Ly

Chuyên viên

098 5380243

hathingocly@phuyen.gov.vn

X

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 

 

(057) 3843006

ttxtdt.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Thạnh Hưng    

Giám đốc

098 3824781

nguyenthanhhung@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Anh Thư    

Phó giám đốc

091 1627281

nguyenthianhthu@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Chánh Phong

Viên chức

098 2287379

nguyenchanhphong@phuyen.gov.vn

4

Lê Thanh Phong

Viên chức

098 2227568

lethanhphong@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Lệ Hà

Viên chức

0935 190032

nguyenthileha@phuyen.gov.vn

6

Phạm Xuân Thời

Viên chức 

090 8765790

phamxuanthoi@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Thị Diệu Anh

Viên chức  

090 5150379

huynhthidieuanh@phuyen.gov.vn

8

Lê Thị Hồng Vân        

Viên chức

093 5080981

lethihongvan@phuyen.gov.vn

9

Lê Hữu Huy

Viên chức

0122 2473969

lehuuhuy@phuyen.gov.vn

XI

TT NCTV & PT  

 

 

ttnctvpt.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Đình Tiên

Giám đốc

0905 178611

nguyendinhtien@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán

0982 403797

nguyenthihonghanh@phuyen.gov.vn

3

Lê Ngọc Thịnh

Nhân viên

0985 378828

lengocthinh@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc Nguyên Thi

Nhân viên

0949741207

nguyenngocnguyenthi@phuyen.gov.vn

5

La Văn Khánh 

Bảo vệ 0837 987435

 

 

 

   

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
    Chưa có dữ liệu
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập