Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 16/01/2018

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

 Giám đốc Sở

Ông VÕ ĐÌNH TIẾN

Cơ quan: 0257.3568222 

Di động: 091 1360 050

Email: vodinhtien@phuyen.gov.vn

 

                 

Phó Giám đốc Sở

Ông ĐẶNG KIM BA

Cơ quan: 0257.3901518

Di động: 091 4254 250

Email: dangkimba@phuyen.gov.vn

Phó Giám đốc Sở

Ông CAO ANH SƠN

Di động: 098 9246 237

Email: caoanhson@phuyen.gov.vn

 

                   

 Phó Giám đốc Sở

Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC

Cơ quan: 0257.3501333

Di động: 091 3885 258

Email: nguyenhoangphuc@phuyen.gov.vn

 

CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC SỞ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan /Di động

E-MAIL

 

Bộ phận tiếp nhận trả và kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Lĩnh vực ĐKKD: (Thư, Thời)  (0257) 3812112

- Lĩnh vực đầu tư: (Trung): (0257) 3812113

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

skhdt @ phuyen.gov.vn

I

VĂN PHÒNG SỞ 

(0257) 3842867
(0257) 3842191

vp.skhdt @ phuyen.gov.vn

1

Đỗ Thị Phấn

Chánh Văn phòng

093 5059112

dothiphan@phuyen.gov.vn

2

Lê Văn Lộc

Phó Chánh Văn phòng

091 8136848

levanloc71@phuyen.gov.vn

3

Lê Công Hướng

Chuyên viên

091 4140501

leconghuong@phuyen.gov.vn

4

Lê Thị Lệ Sang

Chuyên viên

094 5292427

lethilesang@phuyen.gov.vn

5

Trần Thị Kiều Nhi

Chuyên viên

036 9409292

tranthikieunhi@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Xuân Hưng

Chuyên viên

0968587644

nguyenxuanhung98@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thanh Vũ

Lái xe

0905001228

 

8

Trần Ngọc Quàng

Lái xe

098 2078720

 

9

Nguyễn Hữu Bằng

Bảo vệ

090 3968819

 

 10

Phan Thị Thu Dưng

Tạp vụ

037 8334281

 

11

Nguyễn Thị Nhiệp

Tạp vụ

098 7590531

 

12

La Văn Khánh

Bảo vệ

0837 987435

 

II

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

(0257) 3841343

pthqh.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Ng.Nữ Đạt Minh Như 

Trưởng phòng 

091 3858285

nguyennudatminhnhu@phuyen.gov.vn

2

Lê Hoài Ân

P.Trưởng phòng

038 9385050

lehoaian@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Hoàng Tùng

P. Trưởng phòng

094 6202021

nguyenhoangtung@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

036 6542479

nguyenthingoctram@phuyen.gov.vn

5

Võ Văn Hùng

Chuyên viên

0979589677

vovanhung86@phuyen.gov.vn

6

Trương Thị Huyền Trang

Chuyên viên

036 8773099

truongthihuyentrang@phuyen.gov.vn

7

Trịnh Kim Thảo

Chuyên viên

0334477018

trinhkimthao@phuyen.gov.vn

III

PHÒNG THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ

(0257) 3843047

pdttdgsdt.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Võ Minh Đông

Trưởng phòng

098 2178773

vominhdong@phuyen.gov.vn

2

Lê Bê Ta

P.Trưởng phòng

090 5663577

lebeta@phuyen.gov.vn

3

Trương Nhật Huy

Chuyên viên

091 6883443

truongnhathuy@phuyen.gov.vn

4

Huỳnh Minh Tuấn

Chuyên viên

098 2939351

huynhminhtuan@phuyen.gov.vn

5

Hồ Văn Truyện

Chuyên viên

098 9060767

hovantruyen@phuyen,gov.vn

6

Lê Ngọc Phước

Chuyên viên

0935012908

lengocphuoc@phuyen,gov.vn

7

Nguyễn Quốc Huy

Chuyên viên

0392925066 nguyenquochuy@phuyen.gov.vn

IV

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(0257) 3842891

pdkkd.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Lạc

Trưởng phòng

098 4248439

nguyenlac@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Đan Thảo

P.Trưởng phòng

091 4451676

nguyendanthao@phuyen.gov.vn

3

Huỳnh Ngọc Nại

P.Trưởng phòng

091 4072346

huynhngocnai@phuyen.gov.vn

4

Đặng Thị Đào

Chuyên viên

097 9329634

dangthidao@phuyen.gov.vn

5

Huỳnh Thị Minh Thư

Chuyên viên

093 4735573

huynhthiminhthu@phuyen.gov.vn

6

Mai Hoàng Phong

Chuyên viên

093 5679293

maihoangphong@phuyen.gov.vn

V

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

(0257) 3841112

pktdn.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Lê Đào Anh Tuấn

Trưởng phòng 

083 6000099

ledaoanhtuan@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn  Duy Trung

P.Trưởng phòng

091 4254266

nguyenduytrung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

091 7655456

nguyenthingochan@phuyen.gov.vn

4

Trần Đình Trung

Chuyên viên

0913434988

trandinhtrung@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết

Chuyên viên

094 5564001

nguyenthimytuyet@phuyen.gov.vn

VI

PHÒNG QUẢN LÝ NGÀNH

(057) 3841180

pktn.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Kiều Cẩm Linh

P.Trưởng phòng phụ trách

039 6408504

kieucamlinh@phuyen.gov.vn

2

Phạm Tấn Cường

P.Trưởng phòng

083 6014629

phamtancuong@phuyen.gov.vn

 

3

Huỳnh Đức Minh

Chuyên viên

038 4340704

huynhducminh@phuyen.gov.vn

4

Phan Thuỵ Oanh             

Chuyên viên

094 7053368

phanthuyoanh@phuyen.gov.vn

5

Đặng Hồng Hạnh

Chuyên viên

093 5466786

danghonghanh@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thu Duyên

Chuyên viên

0387420170 nguyenthithuduyen00@phuyen.gov.vn

VII

THANH TRA SỞ

 

ttra.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Phạm Ngọc Thanh

Chánh Thanh tra

093 5559253

phamngocthanh81@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Lệ Trinh      

P. Chánh Thanh tra

093 5656377

nguyenthiletrinh@phuyen.gov.vn

3

Lê Hùng Cường

Thanh tra viên

098 9225825

lehungcuong@phuyen.gov.vn

4

Lê Văn Lộc (Thanh tra)

Thanh tra viên

 096 9668855

levanloc@phuyen.gov.vn

VIII

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

(057) 3843006

ttxtdt.skhdt@phuyen.gov.vn

1

Nguyễn Thạnh Hưng    

Giám đốc TT

098 3824781

nguyenthanhhung@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Anh Thư    

Phó Giám đốc TT

091 1627281

nguyenthianhthu@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Chánh Phong

Viên chức

098 2287379

nguyenchanhphong@phuyen.gov.vn

4

Lê Thanh Phong

Viên chức

098 2227568

lethanhphong@phuyen.gov.vn

5

Phạm Xuân Thời

Viên chức

090 8765790

phamxuanthoi@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Thị Diệu Anh

Kế toán

090 5150379

huynhthidieuanh@phuyen.gov.vn

7

Lê Thị Hồng Vân        

Viên chức

093 5080981

lethihongvan@phuyen.gov.vn

8

Lê Hữu Huy

Viên chức

077 2473969

lehuuhuy@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán

0982 403797

nguyenthihonghanh@phuyen.gov.vn

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập