Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu: 86/TB-SKHĐT
Ngày ban hành: 10/10/2018
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản: Thông báo
Trích yếu:
Thông báo chức danh và chữ ký Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tải về: Tại đây
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập