Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu: 59/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2021
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu:
Nghị quyết thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030
Tải về: Tại đây
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập