Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Quy hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tình Phú Yên

Chuyên mục: Quy hoạch kinh tế - xã hội | Đăng ngày: 18/05/2017

1. Quan điểm phát triển: 

- Đảm bảo cung cấp thường xuyên và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên các tuyến đường của Tỉnh đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trên địa bàn Tỉnh.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng;

- Khuyến khích thương nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh xăng dầu theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng có xét ưu tiên cho các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (Petrolimex, PV Oil,...) đầu tư để đảm bảo nguồn cung cấp xăng dầu ổn định trong mọi tình huống là phục vụ cho công tác quốc phòng, an ninh và thiên tai;

- Kết hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng và an ninh.

2. Mục tiêu phát triển: 

- Xây dựng một hệ thống cửa hàng xăng dầu khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các loại nhiêu liệu, đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn Phú Yên và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

- Kiên quyết giải tỏa, di dời các cửa hàng nhỏ lẻ, không phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, cửa hàng nằm trong dự án phát triển của Trung ương và địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống cửa hàng hiện có để nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời giảm thiểu những nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường;

- Các cửa hàng xây dựng mới cần có kết cấu cột bơm xăng dầu hợp lý để có thể kết hợp hoặc chuyển đổi nguồn cung cấp nhiên liệu từ xăng, dầu các loại sang khí dầu mỏ hóa lỏng kể cả nhiên liệu sinh học cho các phương tiện giao thông;

- Kết hợp dịch vụ cung cấp nhiên liệu với các dịch vụ thương mại khác.

Đến thời điểm tháng 12/2011, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 133 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đến năm 2020 tổng số là 207 cửa hàng, bao gồm: giữ nguyên vị trí hiện có 119 cửa hàng, xây dựng mới: 88 cửa hàng. Những cửa hàng hiện có không đủ điều kiện theo quy định phải giải tỏa, di dời với tổng số là 14 cửa hàng. Theo đó:  

Giai đoạn 2012-2015: Xây dựng mới: 39 cửa hàng, gồm 12 cửa hàng cấp 2, 27 cửa hàng cấp 3; Cải tạo, nâng cấp về kiến trúc xây dựng để đạt chuẩn cửa hàng cấp 3: 49 cửa hàng; Giải tỏa, di dời: 14 cửa hàng hiện có nhưng không nằm trong quy hoạch này.

Giai đoạn 2016-2020: Xây dựng mới: 49 cửa hàng, gồm 02 cửa hàng cấp 2 và 47 cửa hàng cấp 3.
-------------------------------


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập