Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 10/01/2022

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SKHĐT ngày 30/5/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên, trong đó: quy định Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở “Giám đốc Sở tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì tiếp vào ngày làm việc ngay sau đó”.

Để thuận tiện cho việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Thanh tra Sở dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở như sau:

- Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút;

- Chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

1. Tháng 01, tiếp công dân vào ngày thứ 2 ngày 17/01/2022;

2. Tháng 02, tiếp công dân vào ngày thứ 3 ngày 15/02/2022;

3. Tháng 3, tiếp công dân vào ngày thứ 3 ngày 15/3/2022;

4. Tháng 4, tiếp công dân vào ngày thứ 6 ngày 15/4/2022;

5. Tháng 5, tiếp công dân vào ngày thứ 2 ngày 16/5/2022;

6. Tháng 6, tiếp công dân vào ngày thứ 4 ngày 15/6/2022;

7. Tháng 7, tiếp công dân vào ngày thứ 6 ngày 15/7/2022;

8. Tháng 8, tiếp công dân vào ngày thứ 2 ngày 15/8/2022;

9. Tháng 9, tiếp công dân vào ngày thứ 5 ngày 15/9/2022;

10. Tháng 10, tiếp công dân vào ngày thứ 2 ngày 17/10/2022;

11. Tháng 11, tiếp công dân vào ngày thứ 3 ngày 15/11/2022;

12. Tháng 12, tiếp công dân vào ngày thứ 5 ngày 15/12/2022.

Thanh tra Sở đề nghị Văn phòng Sở niêm yết công khai tại Bảng lịch công tác cơ quan, đồng thời lên lịch tiếp công dân (trên bảng lịch họp hàng tuần) đối với  tuần có lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở (trường hợp Giám đốc đi công tác thì Văn phòng Sở sắp xếp bố trí lại thời gian cụ thể cho phù hợp)./.

 

CHÁNH THANH TRA

 

(Đã ký)

 

Đào Quang Thanh


Các tin cùng chuyên mục:
    Chưa có dữ liệu
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập