Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm xúc tiến đầu tư Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 02/10/2019

Tải về: Tại đây

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập