Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Rà soát, đối chiếu, cập nhật, bổ sung thông tin Liên hiệp Hợp tác xã, HTC, Quỹ tín dụng nhân dân

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 04/04/2019

Tải về: Tại đây

Kính gửi: - - Cục thuế tỉnh Phú Yên

                  - UBND các huyện, Thị xã, Thành phố

Thực hiện Văn bản số 68/ĐKKD-CSDL ngày 19/3/2019 của Cục quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v chuyển đổi dữ liệu đăng ký Hợp tác xã vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Rà soát, đối chiếu, cập nhật, bổ sung thông tin Liên hiệp Hợp tác xã, HTC, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên do đơn vị, địa phương mình quản lý (theo danh sách gửi kèm) và có Văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp gửi Cục quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Kết quả rà soát xin gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên (địa chỉ: 02A Điện Biên Phủ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Email: http://phongdoanhnghiepskhdt@gmail.com ) trước ngày 11/4/2019.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và Tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

- Điện thoại: 0257 3556037

Rất mong sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập