Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 11/05/2023

Tải về: Tại đây

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023; Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày14/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và người đăng ký dự tuyển biết, thực hiện.

Chi tiết xem file đính kèm


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập