Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh tham gia dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 17/05/2023

Tải về: Tại đây

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.
Căn cứ Quyết định số 574QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dự thi biết, thực hiện.

Nội dung Chi tiết xem file đính kèm.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập