Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô nhãn hiệu Toyota

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 05/07/2024

Tải về: Tại đây

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-NHNN ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh về việc cho phép Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh lý xe ô tô của Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Căn cứ Công văn số 1294/SKHĐT-VP ngày 22/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức thanh lý xe ô tô nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát 78B-0959.

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTXT ngày 29/5/2024 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp về việc thành lập Hội đồng định giá, thanh lý xe ô tô nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát 78B-0959 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Căn cứ Biên bản định giá, thanh lý xe ô tô biển số 78B-0959 của Trung tâm xúc tiến Đầu ta và Hỗ trợ doanh nghiệp ngày 31/5/2024.

Căn cứ Thông báo số 01/TB-TTXT ngày 10/6/2024 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTXT ngày 25/6/2024 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp về việc thành lập Tổ đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát 78B-0959 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp;

Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá đối với tài sản thanh lý nhà nước như sau:

Kết quả lựa chọn như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ Đấu trường tài sản Phú Yên.
2. Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:  92/100  điểm.

4. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do: Không

Nguồn: Trung tâm XTĐT&HTDN


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập