Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 17/12/2019

Tải về: Tại đây

Triển khai kế hoạch số 25/KH-SKHĐT ngafy 30/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

Trên cơ sở báo cáo số 722/BC-HĐXT ngày 12/12/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 và Quyết định số 263/QĐ-SKHĐT ngày 12/12/2019 về việc công nhận kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 đến các thí sinh được biết (như file đinh kèm).


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập