Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thông báo thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hơp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 26/04/2021

Tải về: Tại đây

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên thông báo thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về những khó khăn, vướng mắc về hoạt động kinh tế tập thể.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập