Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thông báo về việc tổ chức gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 04/04/2019

Tải về: Tại đây

Mẫu Biển các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (kem theo Thông báo số 20/TB-SKHĐT ngày 02/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên)


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập