Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Phú Yên – Tháo bỏ vách kính ngăn cách giữa công chức và người dân tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả

Chuyên mục: Bản tin ngành | Đăng ngày: 05/12/2016

Để góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân hơn và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo sự hài lòng cho người dân, tổ chức khi đến làm việc, giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo được sự thân thiện, hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, như sau:

1. Thực hiện tháo bỏ vách kính ngăn cách giữa công chức và người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tạo không gian làm việc rộng rãi, thân thiện, gần gũi, thuận tiện trong việc giao tiếp, trao đổi thông tin với người dân, tổ chức. Riêng đối với Sở Y tế, ngoài thực hiện các nội dung này, chỉ đạo các bệnh viện công lập tháo dỡ vách kính ngăn giữa viên chức với người dân tại bộ phận làm thủ tục khám chữa bệnh và cấp phát thuốc để thuận tiện trong việc giao tiếp, trao đổi thông tin. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 01/12/2016.

 (Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên)

2. Khu vực tiếp nhận và trả kết quả phải được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính; đặt biển tên theo lĩnh vực giải quyết thủ tục hành, tên công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ theo lĩnh vực để người dân, tổ chức biết, thuận tiện liên hệ giao dịch. 
3. Sắp xếp, bố trí bàn ghế làm việc của công chức và nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo phù hợp, khoa học, thể hiện sự thân thiện, gần gũi, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện các giao dịch hành chính. 
4. Niêm yết công khai, đầy đủ, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính tại Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh theo quy định. Bảng niêm yết thủ tục hành chính chỉ dành để niêm yết các thủ tục hành chính, không thực hiện niêm yết các nội dung thông báo khác trên bảng niêm yết này và đặt ở vị trí trang trọng, thuận tiện cho việc theo dõi, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính.
5. Trang bị Hòm thư góp ý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để công dân, tổ chức có thể tham gia đóng góp ý kiến về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, các quy định về thủ tục hành chính. Quan tâm chuẩn bị sẵn các mẫu phiếu lấy ý kiến, bút mực để người dân thực hiện góp ý. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên quan tâm trao đổi, lắng nghe ý kiến của cá nhân, tổ chức đến liên hệ giao dịch hành chính để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có).
6. Bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đảm bảo đủ số lượng và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc, có khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức (không bố trí nhân viên hợp đồng làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Chấm dứt tình trạng công chức chuyên môn trực tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức không qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
7. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân cho công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nói riêng, cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước nói chung, góp phần hình thành ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền thân thiện, liêm khiết, kiến tạo và phát triển trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
Việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên đã thể hiện quyết tâm cải cách hành chính của chính quyền các cấp ở tỉnh Phú Yên, góp phần xây dựng chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn, lắng nghe và thấu hiểu nhân dân, xóa bỏ rào cản và khoảng cách giữa người dân và cán bộ, củng cố niềm tin và mong đợi của người dân đối với chính quyền nhà nước - chính quyền luôn gắn bó, tôn trọng nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Đây là một cách làm mới trong thực hiện cải cách hành chính ở tỉnh Phú Yên được người dân ủng hộ và đồng tình cao bởi việc tiếp xúc, trao đổi và yêu cầu giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính của người dân với cơ quan hành chính nhà nước được thuận tiện, thoải mái và kịp thời hơn. 
                                                                                                                                   (Văn Nam- Phòng Cải cách hành chính).

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập