Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 (Đợt 1)

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 17/12/2021

Tải về: Tại đây

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - Trần Hữu Thế vừa ký ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1)

Theo danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) được UBND tỉnh phê duyệt gồm 23 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28.000 tỷ đồng, trong đó:

- Các dự án kêu gọi đầu tư ngoài Khu kinh tế, ngoài Khu nông nghiệp ứng dụng CNC:

+ Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: gồm 07 dự án.

+ Lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo: 05 dự án.

+ Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch: 04 dự án.

+ Lĩnh vực công nghệ thông tin: 01 dự án.

+ Lĩnh vực y tế: 02 dự án.

+ Lĩnh vực môi trường: 01 dự án.

- Các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng CNC: 03 dự án.

Để tổ chức thực hiện: UBND tỉnh đã:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để bổ sung các thông tin liên quan đối với từng dự án cụ thể như: Khảo sát thực địa để xác định ranh giới cụ thể; xây dựng tài liệu, bản đồ tổng thể vị trí các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh; cập nhật hiện trạng sử dụng đất, xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan,…

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xác định ranh giới, địa điểm cụ thể đối với từng dự án liên quan để phối hợp, cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời cập nhật danh mục dự án vào các quy hoạch liên quan của địa phương nhằm đảm bảo tính pháp lý và thuận lợi trong việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

- Giao các sở, ban, ngành: Theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, chủ động rà soát, kiến nghị bổ sung danh mục các dự án được duyệt vào nội dung của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050 đang triển khai; đồng thời cập nhật, bổ sung vào các quy hoạch đang thực hiện cho phù hợp. - Đối với các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu kinh tế Nam Phú Yên: Sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu Kinh tế Nam Phú Yên trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. - Đối với danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): Sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của tỉnh, nếu có Nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm đề xuất các dự án đầu tư các lĩnh vực khác chưa có trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, nhất là đối với các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, dự án nhà ở,... giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh giới thiệu vị trí phù hợp để các Nhà đầu tư tiếp cận nghiên cứu đề xuất đầu tư.

- Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) đính kèm.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập