Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Danh sách thí sinh tham gia dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 23/05/2023

Tải về: Tại đây

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023; Quyết định số 574QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.

Ngày 15/5/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 (trong đó có nội dung về việc thu phí tuyển dụng: mức thu, hình thức và thời gian thu phí).

Đến nay, sau khi hết thời gian quy định nộp phí dự tuyển và căn cứ theo chứng từ xác nhận sao kê của Ngân hàng cung cấp (từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 20/5/2023) về việc nộp phí thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2023.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 thông báo danh sách thí sinh tham gia dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dự thi biết, thực hiện.

Nội dung Chi tiết xem file đính kèm.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập