Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Điều chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 25/10/2021

Ngày 15-10, kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII đã thông qua nghị quyết thống nhất điều chỉnh thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Theo đó, thời gian làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 12h (lùi 30 phút so với hiện nay), buổi chiều từ 13h30 đến 17h (không thay đổi so với hiện nay), áp dụng với tất cả cơ quan hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã; đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động mang tính chất hành chính; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù hoạt động mang tính chất hành chính.

Riêng trường học và cơ sở y tế công lập tiếp tục thực hiện thời gian làm việc hành chính như trước đây.

Đối với các cơ quan công an, quân đội, biên phòng, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, HĐND tỉnh đề nghị xin ý kiến của bộ, ngành, cơ quan thẩm quyền để xem xét, quyết định việc điều chỉnh thời gian làm việc hành chính phù hợp với quy định của nghị quyết này.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, khung giờ làm việc được điều chỉnh mới này không có nhiều sự thay đổi, nhưng phù hợp hơn với khung giờ làm việc của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và xu hướng phát triển chung, phù hợp với đặc điểm khí hậu, thời tiết quanh năm của tỉnh (cả mùa nắng và mùa mưa).

Tuy nhiên, sau khi HĐND tỉnh Phú Yên thông qua nghị quyết này, cũng có ý kiến băn khoăn rằng nếu cả vợ và chồng đều là công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, 12h mới xong việc thì con họ tan học lúc 11h30 sẽ không có ai đón.

Một lãnh đạo HĐND tỉnh Phú Yên cho biết trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết sẽ lắng nghe đầy đủ các ý kiến, căn cứ thực tiễn để khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại nếu có.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập