Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 22/07/2019

Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 với sự tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Sáu tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ. Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng năm 2019 còn rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực: tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả các công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...   
Phát biểu tại Hội nghị, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng, mặc dù 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã rất nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đề ra. GDP đạt 6,79%, cao so với cùng kỳ từ năm 2011-2017. Tình hình giá cả thế giới và nhu cầu điều chỉnh các vật tư trong nước rất lớn nhưng các cán cân kinh tế lớn của nền kinh tế vẫn được đảm bảo. Lạm phát bình quân thấp nhất trong 3 năm qua… Các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội được thực hiện nhất quán, kịp thời. Trong thành tích chung của cả nền kinh tế thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung đã đóng góp vai trò rất quan trọng.
Hội nghị tập trung thảo luận về các chủ đề: Công tác xây dựng thể chế, pháp luật; Công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; Liên kết vùng; Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Công tác thống kê; Công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; Triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các công tác khác.

Hội nghị được nghe các tham luận về một số nội dung chủ yếu của Luật Đầu tư công; Định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Các vấn đề về liên kết vùng; Hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; Tình hình giải ngân và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Kế hoạch năm 2019; Tình hình giải ngân vốn ODA; Đánh giá tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giới thiệu một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Giới thiệu các nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã làm rõ một số vấn đề được các địa phương kiến nghị, đồng thời cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu và giao các đơn vị liên quan có báo cáo chi tiết đối với các vấn đề được các địa phương quan tâm./.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập