Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 31/05/2023

Tải về: Tại đây

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-SKHĐT ngày 12/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở để các cơ quan, đơn vị và người đăng ký xét tuyển viên chức năm 2023 được biếtCăn cứ Kế hoạch số 21/KH-SKHĐT ngày 12/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở để các cơ quan, đơn vị và người đăng ký xét tuyển viên chức năm 2023 được biết.

Nội dung Chi tiết xem Thông báo đính kèm./.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập