Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Từ ngày 1/3, tiến hành thu thập thông tin điều tra kinh tế, cơ sở hành chính

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 26/02/2021

Sáng 24/2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra của tỉnh. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-BKHDT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn chỉnh các bước chuẩn bị phục vụ cuộc điều tra như: thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ giúp việc, phê duyệt kế hoạch, phương án điều tra.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1, bắt đầu tiến hành từ ngày 01/3/2021, đối tượng điều tra bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; các đơn vị hành chính, tổ chức hành chính - xã hội. Giai đoạn 2, bắt đầu tiến hành từ ngày 01/7/2021, đối tượng điều tra là cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ và Cục Thống kê tỉnh phổ biến, triển khai các nội dung về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt phương án, kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, qua đó nhằm quán triệt, trang bị cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực cấp tỉnh, cấp huyện những kiến thức cơ bản về cuộc Tổng điều tra này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thu thập những thông tin cơ bản trên lĩnh vực kinh tế, xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để thuận lợi cho việc điều tra, đảm bảo sự am hiểu, hạn chế lúng túng khi triển khai thực hiện trong thực tế, đồng chí Lê Tấn Hồ đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung và quán triệt, tổ chức triển khai có hiệu quả tại đơn vị, địa bàn phân công phụ trách. Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, Tổ thường trực các cấp phải nắm vững mục đích, yêu cầu thực hiện tốt phương án, kế hoạch của cuộc Tổng điều tra đã đề ra. Chú trọng công tác hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho các điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên nắm vững các quy trình trong việc lập bảng kê, ghi phiếu, thu thập thông tin điều tra đảm bảo chất lượng, chính xác. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, đồng chí lưu ý các cơ quan, đơn vị có giải pháp thực hiện điều tra đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Đồng chí Lê Tấn Hổ đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, để có sự đồng thuận, phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của phương án Tổng điều tra đã đề ra.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên)


Các tin cùng chuyên mục:
    Chưa có dữ liệu
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập