Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên.

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 23/04/2020

(UBNT Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Thị xã Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên)

Chiều 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất thành lập các thị xã Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định, thị xã Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên và thị xã Nghi Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết thành lập các thị xã được thông qua với 100% các Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành.

Theo đó, Thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) được thành lập trên cơ sở toàn bộ 265,62 km2 diện tích tự nhiên, 119.991 người của huyện Đông Hòa. Thành lập 5 phường thuộc thị xã Đông Hòa trên cơ sở nguyên trạng 2 thị trấn và 3 xã của huyện Đông Hòa. Kết quả tỉnh Phú Yên có 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện, 21 phường, 6 thị trấn và 83 xã. Trong đó, thị xã Đông Hòa có 5 phường và 5 xã.

Theo Chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện Đông Hòa trung bình 3 năm là 11,37%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2018 là 1.090,65 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,71 triệu đồng/người.

Cùng với tỉnh Phú Yên, UBTV Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 01 Thị xã thuộc tỉnh Bình Định và 01 thị xã thuộc tỉnh Thanh Hoá, cụ thể như:

- Thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) được thành lập trên cơ sở toàn bộ 420,84 km2 diện tích tự nhiên, 212.063 người của huyện Hoài Nhơn. Thành lập 11 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở nguyên trạng 02 thị trấn và 09 xã của huyện Hoài Nhơn. Sau khi thị xã Hoài Nhơn được thành lập, tỉnh Bình Định có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện; 32 phường, 10 thị trấn và 117 xã. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn có 11 phường và 6 xã.

- Thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá) được thành lập trên cơ sở toàn bộ 455,61 km2 diện tích tự nhiên, 307.304 người của huyện Tĩnh Gia. Thành lập 16 phường thuộc thị xã Nghi Sơn trên cơ sở nguyên trạng 01 thị trấn và 15 xã thuộc huyện Tĩnh Gia. Như vậy, sau khi Thị xã Nghi Sơn được thành lập, tỉnh Thanh Hóa có 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện; 50 phường, 28 thị trấn và 481 xã. Trong đó, thị xã Nghi Sơn có 16 phường và 15 xã.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập