Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng ngày: 16/01/2018

Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan/Di động

EMAIL

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

2

Trần Thiện Kim

Phó Giám đốc

(0257) 3550567
090 5825589

ttkim-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Lê Văn Thứ

Phó Giám đốc

(0257) 3505967
090 3539575

lvthu-sokhdt@phuyen.gov.vn

thu6khdt@gmail.com

3

Trần Văn  Tân

Phó Giám đốc

090 3500330

tanskhdtpy@gmail.com

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan/Di động

EMAIL

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

skhdt@phuyen.gov.vn

I

VĂN PHÒNG SỞ

 

(0257) 3842867
(0257) 3842191
(0257) 3552868

vanphongskhdtpy2016@gmail.com

1

Đỗ Thị Phấn                     

Chánh Văn phòng

093 5059112

dtphan-sokhdt@phuyen.gov.vn

dothiphanskhpy@gmail.com

2

Nguyễn Thạnh Hưng

Phó CVP

098 3824781

nthung-sokhdt@phuyen.gov.vn

hungkhdtpy@gmail.com

3

Dương Thị Lệ                    

Phó CVP

097 8688827

dtle-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Lê Thị Lệ  Sang               

Chuyên viên

094 5292427

ltlsang-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Vũ

Lái xe

0120 8095967

 

6

Trần Ngọc Quàng

Lái xe

098 2078720

 

7

Nguyễn Hữu Bằng

Bảo vệ

090 3968819

 

8

Phan Thị Thu Dưng        

Tạp vụ

0167 8334281

 

II

P.TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

 

(0257) 3841343

thqhpy@gmail.com

1

Phạm Ngọc Thanh

Trưởng phòng

093 5559253

pnthanh-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Ng.Nữ Đạt Minh Như

P.Trưởng phòng

091 3858285

nndmnhu-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Kiều Cẩm Linh

P.Trưởng phòng

0169 6408504

kclinh-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ánh Mỹ

P.Trưởng phòng

093 3785763

ntamy-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Hoàng Tùng

Chuyên viên

0914 221263

nhtung-sokhdt@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

0166 6542479

ntntram-sokhdt@phuyen.gov.vn

III

P.ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

 

(0257) 3843047

GSTDDTPY@gmail.com

1

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng phòng

091 3705521

nxhung-sokhdt@phuyen.gov.vn

hungbskhpy@yahoo.com

2

Võ Minh Đông

P.Trưởng phòng

098 2178773

vmdong-sokhdt@phuyen.gov.vn

dongpy08@yahoo.com.vn

3

Phạm Tấn Cường

P.Trưởng phòng

0123 6014629

ptcuong-sokhdt@phuyen.gov.vn

Cuongskhpy@gmail.com

4

Trương Nhật Huy

Chuyên viên

091 6883443

tnhuy-sokhdt@phuyen.gov.vn

nhathuykhdtpy@gmail.com

5

Lê Bê Ta

Chuyên viên

090 5663577

lbta-sokhdt@phuyen.gov.vn

Betasokhdtpy@gmail.com

6

Nguyễn Thị Mỹ Tuyết

Chuyên viên

094 5564001

ntmtuyet-sokhdt@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Duy Trung

Chuyên viên

091 4254266

ndtrung-sokhdt@phuyen.gov.vn

Trungnd81@gmail.com

IV

P.ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

(0257) 3842891

phongdkkdphuyen@gmail.com

1

Nguyễn Minh Hoà

Trưởng phòng

098 5001626

nmhoa-sokhdt@phuyen.gov.vn

mhoakhdtpy@gmail.com

2

Huỳnh Ngọc Nại

P.Trưởng phòng

091 4072346

hnnai-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Đặng Thị Đào              

Chuyên viên

097 9329634

dtdao-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Trần Văn Nam

Chuyên viên

091 8945833

tvnam-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Đặng Hồng Hạnh

Chuyên viên

093 5466786

dhhanh-sokhdt@phuyen.gov.vn hanh.dh248@gmail.com

6

Huỳnh Thị Minh Thư

Chuyên viên

093 4735573

htmthu-sokhdt@phuyen.gov.vn

V

P.KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 

(0257) 3842891

kinhtedoingoaipy@gmail.com

1

Lê Công Hướng

Trưởng phòng

091 4140501

lchuong-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Lê Hoài Ân

P.Trưởng phòng

0168 9385050

lhan-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Lê Đào Anh Tuấn

Chuyên viên

090 5756661

ldatuan-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Đinh Lưu Tú

Chuyên viên

091 8106468

dltu-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chuyên viên

091 7655456

ntnhan-sokhdt@phuyen.gov.vn ngochanpy@gmail.com

VI

P.KHOA GIÁO, VĂN XÃ

 

 

 

1

Nguyễn Lạc

Trưởng phòng

098 4248439

nlac-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Lê Vinh Lạc

P.Trưởng phòng

090 3585368

lvlac-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Mai Hoàng Phong

Chuyên viên

093 5679293

mhphong-sokhdt@phuyen.gov.vn

VII

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

 

(057) 3841180

 

1

Đào Quang Thanh

Trưởng phòng

098 3053739

dqthanh-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thông

P.Trưởng phòng

090 5170945

nvthong-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Phan Thuỵ Oanh             

Chuyên viên

094 7053368

ptanh-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Huỳnh Đức Minh

Chuyên viên

0168 4340704

hdminh-sokhdt@phuyen.gov.vn

6

Hồ Văn Truyện

Chuyên viên

098 9060767

hvtruyen-sokhdt@phuyen.gov.vn

7

Trần Thị Kiều Nhi

Chuyên viên

0166 9409292

ttknhi-sokhdt@phuyen.gov.vn

VIII

P.DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

 

 

 

1

Nguyễn Đan Thảo

Phó Trưởng phòng phụ trách

091 4451676

ndthao-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Hoàng Phong Sơn

Chuyên viên

090 5801891

hpson-sokhdt@phuyen.gov.vn

IX

THANH TRA SỞ

 

 

 

1

Đặng Kim Ba

Chánh Thanh tra

091 4254250 

dkba-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Võ Ngọc Minh

Phó Chánh Thanh tra

 

vnminh-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lệ Trinh      

P.Chánh Thanh tra

0935656377

ntltrinh-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Lê Hùng Cường

Thanh tra viên

098 9225825

lhcuong-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Lê Văn Lộc (Thanh tra)

Thanh tra viên

 

lvloc-sokhdt@phuyen.gov.vn

X

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

(057) 3843219

 

1

Nguyễn Duy Đinh

Phó CVP phụ trách

098 4549077

nddinh-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Đặng Thị Bạch An

Phó CVP

094 5045771

dtban-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Hà Thị Ngọc Ly

Chuyên viên

098 5380243

htnly-sokhdt@phuyen.gov.vn

XI

TRUNG TÂM XTĐT

 

(057) 3843006

ipcphuyen@gmail.com

1

Nguyễn Thị Anh Thư    

Phó Giám đốc

093 4877527

ntathu-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Trần Đình Trung

Viên chức

091 3434988

tdtrung-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Chánh Phong

Viên chức

098 2287379

ncphong-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Lê Thanh Phong

Viên chức

098 2227568

ltphong-sokhdt@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Lệ Hà

Viên chức

098 8443665

ntlha-sokhdt@phuyen.gov.vn

6

Phạm Xuân Thời

Viên chức

090 8765790

pxthoi-sokhdt@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Thị Diệu Anh

Viên chức

090 5150379

htdanh-sokhdt@phuyen.gov.vn

8

Lê Thị Hồng  Vân        

Viên chức

093 5080981

lthvan-sokhdt@phuyen.gov.vn

9

Lê Hữu Huy

Nhân viên

0122 2473969

lhhuy-sokhdt@phuyen.gov.vn

huyskhdtpy@gmail.com

XII

BQLDA JICA  

 

(057) 3841111

 

1

Nguyễn Huấn

Trưởng ban

091 4248284

nhuan-sokhdt@phuyen.gov.vn

2

Lê Văn Lộc

Phó Trưởng ban

091 8136848

lvloc-sokhdt@phuyen.gov.vn

3

Phạm Thơ

Viên chức

 

ptho-sokhdt@phuyen.gov.vn

4

Hồ Công Sanh

Lái xe

091 4467120

 

5

Nguyễn Thị Nhiệp

Tạp vụ

098 7590531

 

III

TT NCTV&PT  

 

 

 

1

Nguyễn Đình Tiên

Giám đốc

0905 178611

ndtien-sokhdt@phuyen.gov.vn dinhtien7711@gmail.com

2

Phạm Huy Trường

Phó Giám đốc

0128 7697333

phtruong-sokhdt@phuyen.gov.vn

truongpham060982@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Kế toán

0982 403797

nthhanh-sokhdt@phuyen.gov.vn honghanh79py@gmail.com

4

Lê Ngọc Thịnh

Nhân viên

0985 378828

lnthinh-sokhdt@phuyen.gov.vn

thinhthien2012@gmail.com

5

Phan Thị Cẩm Loan

Nhân viên

0122 9503679

ptcloan-sokhdt@phuyen.gov.vn phancamloan@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nhân viên

0917 360556

nthngoc-sokhdt@phuyen.gov.vn hongngocdgpy@gmail.com

7

Tạ Lê Thanh Vân

Nhân viên

0932 550878

tltvan-sokhdt@phuyen.gov.vn

vanta82@yahoo.com.vn

8

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nhân viên

0976 888820

nttnhan-sokhdt@phuyen.gov.vn

nhanpy87@gmail.com

9

Cao Văn Tâm

Nhân viên

0916 914048

cvtam-sokhdt@phuyen.gov.vn

tamkhpy@gmail.com

10

Trương Thị Huyền Trang

Nhân viên

0166 8773099

tthtrang-sokhdt@phuyen.gov.vn

truonghuyentrang142@gmail.com

11

Đặng Ngọc Vũ

Nhân viên

0914 485665

dnvu-sokhdt@phuyen.gov.vn

dangvu19584@gmai.com

12

Hồ Thị Quỳnh An

Nhân viên

0168 9944978

htqan-sokhdt@phuyen.gov.vn

13

Nguyễn Ngọc Nguyên Thi

Nhân viên

0949 741207

nnnthi-sokhdt@phuyen.gov.vn nguyenngocnguyenthi71@gmail.com

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập