Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/12/2005 và Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010
Tải về: Tại đây
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập