Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Số/Ký hiệu: 33/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/09/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:
Quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố
Tải về: Tại đây
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập