Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17 - TỪ NGÀY 22/04/2024 ĐẾN NGÀY 28/04/2024

Chuyên mục: Lịch công tác | Đăng ngày: 20/04/2024

LỊCH CÔNG TÁC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(TUẦN THỨ 17 - TỪ NGÀY 22/04/2024 ĐẾN NGÀY 28/04/2024)

Thứ/Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

LÃNH ĐẠO

CÁC PHÒNG

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

( Ngày 22/04/2024)

Chào cờ đầu tuần

BGĐ

Toàn thể cán bộ CCVC và người lao động cơ quan

7g30 Hội trường cơ quan

Đi công tác Hà Nội từ ngày 22-24/4/2024

GĐ-Tiến

 

Tại Hà Nội

Họp để nghe Đoàn Kiểm tra thành lập theo Quyết định số 1211-QĐ/TU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định và triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

PGĐ-Sơn

 

8g Phòng họp giao ban UBND tỉnh

Dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển thủy sản bền vững

PGĐ-Ba

 

14g Hội trường Tỉnh ủy

Thứ 3

( Ngày 23/04/2024)

Dự Hội thảo quốc gia trực tuyến "Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể"

PGĐ-Ba

QLN

8g Hội trường UBND tỉnh

V/v bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (2 ngày 23-24/4/2024)

 

QLN

Tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

PGĐ-Ba

 

10g Hội trường UBND tỉnh

Thứ 4

( Ngày 24/04/2024)

 

 

 

 

Thứ 5

( Ngày 25/04/2024)

 

 

 

 

Thứ 6

( Ngày 26/04/2024)

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 

ĐKKD

13g30  Cty Cp cấp thoát nước Phú Yên

Thứ 7

( Ngày 27/04/2024)

 

 

 

 

Chủ nhật

( Ngày 28/04/2024)

 

 

 

 

 

Các tin cùng chuyên mục: