Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 28/08/2017

Tải về: Tại đây

Công bố Danh mục  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi rà soát danh mục các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, ngày 16/02/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1) tại Quyết định số 340/QĐ-UBND. Ngày 31/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (như file đính kèm).


Các tin cùng chuyên mục:
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập