Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Kế hoạch đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên năm 2024

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 14/05/2024

Tải về: Tại đây

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024. Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra với chủ đề “Thanh niên tỉnh Phú Yên - Khát vọng phát triển”.

Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đối thoại. 

Nội dung đối thoại tập trung các nhóm vấn đề: Việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên tỉnh nhà; Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0; Những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất.  
Hội nghị là dịp để UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở ngành liên quan nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập