Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL

Chuyên mục: Góp ý dự thảo | Đăng ngày: 10/03/2021

Tải về: Tại đây

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản QPPL


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập