Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Chuyên mục: Bản tin ngành | Đăng ngày: 05/04/2022

Ngày 05/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật tiên phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đảng ủy Sở, đảng viên các chi bộ trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Đ/c Nguyễn Thị Hoài My - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2022 tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoài My - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ;  việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và gợi ý nội dung sinh hoạt, thảo luận chi bộ, cơ quan năm 2022. Đ/c My trình bày tóm tắt các ưu điểm, những tồn tại hạn chế về công tác cán bộ của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua; thông qua các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ và một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau hội nghị này, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan có đạo đức cách mạng trong sáng, có năng lực đáp ứng yêu cầu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Nguồn: Văn phòng Sở KH&ĐT


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập