Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Chủ trương dự án Nhà máy sản xuất gạch, ngói Vạn Tường

Chuyên mục: Đầu tư - Quy hoạch | Đăng ngày: 10/08/2017

Ngày 09/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký quyết định số 1551/QĐ-UBND, Quyết định chủ trương dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch, ngói Vạn Tường, với những nội dung chính như sau:

Nhà đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Long

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4401033592 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 11/4/2017.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án như sau:

1. Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI VẠN TƯỜNG.

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất gạch, ngói tuynen phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn huyện Phú Hòa và các vùng lân cận, đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Hòa nói riêng và của Tỉnh nói chung.

3. Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói tuynen với công suất 20 triệu viên/năm; gồm các hạng mục:

a) Phần xây lắp: Khu hành chính; khu sản xuất; khu phụ trợ (kho, nhà nghỉ công nhân + nhà ăn, nhà vệ sinh, bể nước ngầm, đài nước, sân chứa nguyên liệu thô, nhà chứa nguyên liệu đã qua xử lý, nhà chứa thành phẩm); hệ thống cấp điện; hệ thống cấp, thoát nước; sân đường nội bộ; cổng, tường rào; cây xanh...

b) Phần thiết bị: Thiết bị sản xuất gạch, ngói tuynen.

c) Nguyên liệu cung cấp cho nhà máy: Sử dụng nguồn nguyên liệu đất sét tận thu từ việc thực hiện cải tạo đồng ruộng bậc cao một vụ lúa bấp bênh tại các thôn Định Thái và Định Thành, xã Hòa Định Đông với diện tích khoảng 21,6ha. Ngoài ra trong quá trình hoạt động, Nhà đầu tư sẽ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các mỏ đất sét phù hợp với quy hoạch của Tỉnh.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Tại lô số A09 và lô số A14 thuộc cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

5. Diện tích mặt đất sử dụng: Khoảng 14.950m2.

6. Tổng vốn đầu tư: Khoảng 8,93 tỷ đồng. Trong đó: Vốn chủ sở hữu: 4,0 tỷ đồng; vốn vay: 4,93 tỷ đồng.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Hoàn tất các thủ tục đầu tư trong tháng 12/2017.

- Đầu tư xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị: Từ tháng 12/2017 đến tháng 5/2018.

- Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động từ tháng 5/2018.

9. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

a) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; các Nghị định của Chính phủ: số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 “V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp”; số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 “Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế”; số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 “V/v Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế”; số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 “V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”.

- Điều kiện hưởng ưu đãi: Thu nhập từ dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

b) Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; các Nghị định của Chính phủ: số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 “V/v Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”; số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 “V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”.

- Điều kiện hưởng ưu đãi: Nhà nước cho thuê đất mới để thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

10. Lưu ý Nhà đầu tư:

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vạn Long lưu ý một số nội dung sau:

- Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn thủ tục ký quỹ đầu tư theo quy định.

- Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phú Hòa để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai và môi trường theo quy định.

- Thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập