Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong tình hình dịch bệnh COVID-19

Chuyên mục: Đầu tư - Quy hoạch | Đăng ngày: 01/09/2021

Trong thời gian qua, để công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ tiêu hàng năm theo Nghị quyết của Chính phủ giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều Văn bản đôn đốc các Chủ đầu tư, Bên mời thầu triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên để góp phần trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 đạt chỉ tiêu theo quy định, với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở Văn bản số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1906/SKHĐT-TĐ ngày 31/8/2021 đề nghị các Chủ đầu tư, Bên mời thầu thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Đồng thời, phải đảm bảo chỉ tiêu lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2021 theo quy định (tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và Phụ lục 3 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021) và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện tại đơn vị.

2. Trên cơ sở tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch tại địa phương, rà soát các gói thầu đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh đã được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức lựa chọn nhà thầu không qua mạng, xem xét đề xuất điều chỉnh sang hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng cho phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tham dự thầu, đồng thời tuân thủ công tác phòng chống dịch theo quy định. Trong mọi trường hợp, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trích: Văn bản số 1906/SKHĐT-TĐ ngày 31/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập