Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tình hình cấp chứng nhận ĐKDN tháng 12/2021

Chuyên mục: Thông tin về doanh nghiệp | Đăng ngày: 11/01/2022

Tải về: Tại đây

I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:

1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 38 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 608,93tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 4,5 tỷ đồng;

- Công ty TNHH MTV: 22doanh nghiệp, với vốn đăng ký là199,93 tỷ đồng;

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 09 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là:42,5t đồng;

- Công ty cổ phần: 05 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 362tỷ đồng.

* Phân theo lĩnh vực hoạt động chính:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 04 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 80 tỷ đồng;

- Công nghiệp và xây dựng: 09doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 123,5tỷ đồng;

- Thương mại và dịch vụ:25 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 405,43tỷ đồng.

2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới:24đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 05 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 02 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 17đơn vị.

3. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới được 396 doanh nghiệp (đạt 79,2% so với kế hoạch mỗi năm phấn đấu thành lập mới khoảng 500 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký 4.327,15 tỷ đồng.

II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi nội dung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:

1.Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 48doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 00 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV:18 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV trở lên: 21doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 09 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 21 đơn vị. Trong đó:

- Chi nhánh: 08 đơn vị;

- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị;

- Địa điểm kinh doanh: 01 đơn vị.

III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

1.Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKDN, cấp lại GCN ĐKDN: 03doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 00 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV:02 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV trở lên: 01 doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 00 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKHĐ: 00 đơn vị.

IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộcthông báo tạm ngừng hoạt độngkinh doanh:

1. Tổng số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: 126doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 19 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV:63 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV trở lên: 33doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 11 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh (Số nộp hồ sơ): 03 đơn vị.

V. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn:

1. Tổng số doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn: 01 doanh nghiệp. Trong đó:

- Công ty TNHH HTV: 01 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn (Số nộp hồ sơ): 00 đơn vị.

VI.Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động:

1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 14doanh nghiệp. Trong đó:

- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH MTV:06 doanh nghiệp;

- Công ty TNHH HTV trở lên: 04doanh nghiệp;

- Công ty Cổ phần: 03 doanh nghiệp.

2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 29 đơn vị.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập