Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Hội thảo tham vấn lần 1 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

Chuyên mục: Đầu tư - Quy hoạch | Đăng ngày: 12/05/2017

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện UBND tỉnh Bắc Kạn, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Y tế; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; UBND thành phố Bắc Kạn, một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tuấn Anh cho biết, qua hơn 6 tháng làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan của tỉnh Bắc Kạn, chuyên gia tư vấn đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (TTX) của tỉnh. Đây là hoạt động rất quan trọng của Bộ KHĐT với vai trò là cơ quan đầu mối hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động TTX của các Bộ, ngành và địa phương trong đó Bắc Kạn là một tỉnh nghèo hiện đang tích cực tham gia Dự án IFAD (Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Liên hợp quốc). Việc chuyển nhanh sang thực hiện kế hoạch hành động TTX có thể thu hút được nguồn lực đầu tư cho TTX, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội thảo, nhóm tư vấn đã trình bày các nội dung trong dự thảo Kế hoạch hành động TTX của tỉnh bao gồm: Kết quả rà soát, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; Những thành tựu, hạn chế, thuận lợi và khó khăn; Những yêu cầu đặt ra cho giai đoạn đến 2020 và các năm tiếp theo; Quy hoạch, kế hoạch phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội và các nhu cầu đáp ứng (Các ngành, lĩnh vực, khu vực…); Những lựa chọn ưu tiên; Thiết lập mục tiêu và những định hướng TTX với các nhóm nhiệm vụ/hành động, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đóng góp một số ý kiến như: Quy hoạch hợp lý giao thông đường bộ và đường thuỷ, bảo tồn nguồn nước, xây dựng đô thị xanh, xanh hoá lối sống, phát huy thế mạnh về cây trồng của tỉnh, phát triển lâm nghiệp thông qua chi trả dịch vụ rừng để gia tăng chuỗi giá trị gắn kết với ứng phó biến đổi khí hậu, cần lựa chọn đúng các ưu tiên phù hợp nhất với điều kiện của địa phương kèm theo các giải pháp thiết thực…

Các đi biu đóng góp ý kiến hoàn thin Kế hoch hành đng TTX

Phát biểu kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia tư vấn, tổ công tác sẽ gấp rút hoàn thiện bản Kế hoạch phù hợp hơn với điều kiện của tỉnh để trình lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn ban hành trong năm 2017./.

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì thực hiện Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện TTX và phát triển bền vững ở Việt Nam (CIGG) tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể là tăng cường năng lực cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và một số tỉnh để thực hiện và giám sát Chiến lược quốc gia về TTX và Kế hoạch hành động TTX có hiệu quả, lồng ghép TTX, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các đối tác phát triển khác như LECB và SECO tài trợ.

Dự án đã hỗ trợ thành công cho tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Lạt năm 2015 và 2016 trong xây dựng Kế hoạch hành động TTX. Từ tháng 6 năm 2016, Dự án tiếp tục mở rộng hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động TTX cho tỉnh Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kạn và thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập