Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên mục: Tin khác | Đăng ngày: 17/05/2024

Tải về: Tại đây

 

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 14 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, với chủ đề "Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai".

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và người dân sẵn sàng các phương án phòng ngừa, chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến tổ chức và người dân. Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai như: hội nghị, hội thảo, treo pano, băng rôn với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Việc tổ chức thông tin, truyền thông qua nhiều hình thức như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các cấp địa phương,… về chủ đề, mục đích ý nghĩa Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.

Triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên phổ biến, tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động toàn bộ nội dung Kế hoạch của UBND Tỉnh thông qua hệ thống văn bản và điều hành. Đồng thời, thông tin địa chỉ để tìm hiểu, lan toả cộng đồng kỹ năng, tài liệu, ấn phẩm truyền thông về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai được cập nhật tại địa chỉhttps://drive.google.com/drive/folders/1ifUHZrcnUEXBZ6L8RtqPgKm37ED9BWYu?usp=sharing


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập