Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”

Chuyên mục: Tin khác | Đăng ngày: 01/10/2020

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4638/UBND-NC, ngày 07/9/2020 và Công văn số 2632/CA-PC07 ngày 11/9/2020 của Công an tỉnh Phú Yên V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”-04/10. Lãnh đạo Sở vừa ban hành văn bản đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, tiếp tục phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác PCCC, nhất là thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật, các biện pháp bảo đảm an toàn cháy nổ tại trụ sở cơ quan.
Theo đó, yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và Đội phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai của Sở tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trọng tâm là Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình. Đội phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai của Sở tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị PCCC, tập trung kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị sử dụng điện, máy bơm, hệ thống cấp nước chữa cháy tại các tầng trụ sở cơ quan nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót xảy ra. Văn phòng Sở thực hiện việc treo băng rôn hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” tại tiền sảnh trụ sở cơ quan với khẩu hiệu Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy -04/10” cập nhật, đưa tin gương người tốt, việc tốt, các bài viết hưởng ứng hoạt động phòng cháy, chữa cháy trên trang thông tin điện tử của Sở.

Nguồn: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư


Các tin cùng chuyên mục:
  • Phú Yên - Vùng đất huyền thoại
  • HOI NGHI THI DUA CUM KHOI DHMT LAN THU V-2018
  • Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển
  • Giới thiệu Du lịch Phú Yên
  • Kỷ yếu 70 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
  • Lễ khởi công KNNUD Công Nghệ Cao

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập