Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Phú Yên
Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2018

Chuyên mục: Tin khác | Đăng ngày: 02/08/2018

Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên 6 tháng đầu năm 2018

I. VỀ KINH TẾ

1. Về sản xuất nông-lâm-